Skip to main content


Dəstəmaz necə alınır?

 
Allah Quranda buyurur: "Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun." (Maidə surəsi, 6)
Dəstnamaz almağın müxtəsər ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:
✔ Qəlbimizdə Allahın razılığı üçün dəstnamaz almağa niyyət edirik.
✔ “..Bismilləh..” deyib, əllərimizi yuyuruq, bilək də daxil olmaqla. *
✔ Sağ ovucumuza su alırıq, suyun yarısını ağzımıza alırıq, qalanını burnumuza çəkirik, ağzı yaxalayıb suları qaytarırıq.
✔ İki ovucumuzla üzümüzü yuyuruq - Saç bitən yerdən çənənin altı da daxil olmaqla və eləcə də qulaq düyünlərinə kimi.
✔ Sol əl ilə Sağ qolumuzu yuyuruq, barmaq ucları və dirsək də daxil olmaqla.
✔ Sağ əl ilə Sol qolumuzu yuyuruq, eyni qaydada.
✔ Sulu əllərimizin içi ilə saçımıza məsh (sığal) çəkirik - alının tük bitən yerindən arxaya qədər və sonra qaytarırıq yenidən alına.
✔ Nəm halda şəhadət barmağı ilə qulaq boşluğunu, baş barmağ ilə qulağın arxa nahiyəsinə məsh çəkirik. Bu zaman şəhadət barmağı təkcə qulaq boşluğuna deyil qulaq seyvanı üzrə məsh edilir.
✔ İlk Sağ ayaqdan başlamaqla, ayaqlarımızı yuyuruq topuq da daxil olmaqla. Barmaqların arasına, daban və pəncə arasındakı boşluğa, və topuğun alt hissəsinə suyun dəyməsinə diqqət edirik.
Qeyd : Saça və qulaqlara məsh etmək istisna, qalan bütün yuyunmaların 1 dəfə edilməsi Fərz (mütləq), 3 dəfə təkrarlanması isə Sunnətdir. Çünki Allah Rasulu ﷺ dəstnamaz alarkən hər əzasını 3 dəfə yuyardı. 24 saat ərzində ən az 1 dəfə ayaq yuyulmalıdır, qalan vaxtlarda isə əgər ayaq yuyulduqdan sonra geyinilən corab ayaqdan çıxarılmayıbsa, dəstəmaz pozulduqda ayaqları yumaq əvəzinə corabların üzərinə 1 dəfə məsh etmək olar.
Dəstnamazı bitirdikdən sonra bu zikri edirik :
✔ Subhənəkə Allahummə və bihəmdikə. Əşhədu ən-lə iləhə illə əntə. Əstəğfirukə və ətubu ileykə.
* Hamamda və ya ayaq yolu olan yerde dəstnamaz alarkən, “..Bismilləh..” zikri dil ilə deyilmir, sadəcə qəlbdə keçirilir.