Skip to main content


Nə üçün yaradıldın

Dünya və içindəkilərin "şirin" görünməsi, ətrafındakıların səndən gözlədikləri, dolanışığın çətin olduğu bu zamanda vaxtının böyük bir hissəsini işinə ayırmağın, vaxtını və zehnini məşğul edəcək televizor proqramları, telefon, sosial şəbəkələr nə üçün yaradıldığını unutdurmuş ola bilər.

Bunu bil ki, yaradılışının səbəbibini bilməyin həm insanlar arasında şüurlu yaşamağına, həm ətrafında baş verənləri analiz etməyinə, həm də axirət səadətini qazanmağına vəsilə olur.

Odur ki, həcmi kiçik ancaq mənası böyük olan bu kitabça ilə nə üçün yaradıldığına cavab tapmağa çalışacağıq.