Skip to main content


Bu gecə Rəbbinə yönəl


Gəl bu gecə at qəfləti yönəl sən Rəbbinə

Etmə bütün ömrünü zay etmə əməllərini tələf

Çıxma sən bu dinə xilaf ol sahabələrə xələf

Bilki İslam bir dəryadır bu dəryanın suyu gözəl


Peyğəmbərin dəvəti haqq qalan dəvətlər nahaqdı

Bu din Cənnətə aparır bu dindən çıxmaq yasaqdı

Axirət günü mizanda İslam dini qalacaqdır

Bu din böyük bir dünyadır, bu dünyada haqqdır təməl


Tabe ol peyğəmbərinə, ibadət et Yaradana

Namazları əksiksiz qıl, zülm etmə sən bu cana

Yolumuz qəbrə aparır, fərq etməz dönsək hayana

Bu din qəlbləri oxşuyur, dinə gəl ölməzdən əvvəl


Bu Ceyhunu bir kəs bilmə bu qul günahkar bəndədir

Əbədiyyət səadəti Allahını biləndədir

Gözəl əməl gözəl əxlaq ən yüksək peyğəmbərlərdədir

Elə isə bənzə ona Rəbbinin qatında yüksəl